Nedtagning av träd på kommunal mark - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Ansökan avser endast träd som står på kommunal park- och naturmark och som förvaltas av Sektor service. Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.
 
Ansökan kommer att behandlas av Sektor service och en bedömning görs utifrån följande kriterier:
  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska, kulturhistoriska och estetiska värden
  • Trädets kondition
  • Träd tas inte ner för att löv eller pollen kommer in på tomtmark
  • Träd tas inte ner därför att de skymmer parabolantenner
  • Träd tas inte ner för att de skuggar tomten delar av dagen
 
Åtgärder genomförs huvudsakligen under vinterhalvåret.
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa