Anstånd för kunder/snabbare betalning leverantörer under Coronapandemin

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Normalt har Lidköpings kommun 30 dagars betaltid för kunder till kommunen. Men för att underlätta för näringsidkare och föreningar under Coronapandemin har Kommunstyrelsen och kommunens nämnder beslutat att ge ytterligare anstånd med 60 dagar, alltså totalt 90 dagar. Detta gäller för fakturor utställda under perioden 15 februari och 30 september 2021. 

Anstånd beviljas regelmässigt för företag och föreningar efter ansökan i denna e-tjänst. Sökande anger vilka områden anståndsansökan gäller till exempel miljötillsyn, livsmedelskontroll, VA, renhållning, serveringstillstånd, brandtillsyn, elnät, planavgifter samt bygglovsavgifter. Även fakturanummer ska anges för de fakturor man begär anstånd för. Om du fortfarande har behov av anstånd måste du göra en ny ansökan för kommande fakturor. 

Kommunstyrelsen har även beslutat att du som är leverantör till kommunen ska kunna få betalt för dina varor/tjänster snabbare under pandemin. I normalfallet betalar kommunen sina fakturor efter 30 dagar men under tidsperioden 15 februari till 30 juni 2021 kan företag och föreningar efter ansökan i denna e-tjänst om att få betalt efter 15 dagar. 

Vänligen notera att dessa åtgärder kan bara ges till företag och föreningar, inte privatpersoner. Driver du en enskild firma och din firma är kund/leverantör till kommunen räknas detta som ett företag och kan beviljas anstånd. Om du är privatperson och har svårt att betala din faktura från kommunen ta kontakt med Kontaktcenter, telefonnummer: 0510- 77 00 00.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa