Årsräkning omyndig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare redovisa din årsräkning.


Årsräkning
Du som är förmyndare, god man eller förvaltare ska varje år före den 1 mars redovisa din förvaltning till överförmyndaren i form av en årsräkning. I den ska du redovisa hur den omyndiges tillgångar har förvaltats under året. Till årsräkningen ska du även bifoga underlag (årsbesked, bankkontoutdrag, kvittenser med mera) som bekräftar det som står i årsräkningen.
 
Redogörelse
Du som är god man eller förvaltare ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) lämna in en redogörelse. I den beskriver du omfattningen av ditt uppdrag under det gångna året. Det är även här som du anger om du önskar arvode och rese-/milersättning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa