Årsräkning omyndig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidköping - Götene - Vara - Essunga - Grästorp - Skara - Karlsborg

Här kan du som är förmyndare redovisa din årsräkning.


Årsräkning
Du som är förmyndare ska varje år före den 1 mars redovisa din förvaltning till överförmyndaren i form av en årsräkning. I den ska du redovisa hur den omyndiges tillgångar har förvaltats under året. Till årsräkningen ska du även bifoga underlag (årsbesked, bankkontoutdrag, kvittenser med mera) som bekräftar det som står i årsräkningen.
 
Redogörelse
Du som är särskilt förordnad vårdnadshavare ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) lämna in en redogörelse. I den beskriver du omfattningen av ditt uppdrag under det gångna året. Det är även här som du anger om du önskar arvode och rese-/milersättning.

Redogörelse - Förordnad förmyndare (länk till e-tjänst)