Donera föremål Vänermuseets samlingar

LÄS MER

Vill du skänka något till Vänermuseets samlingar? Museet tar emot föremål med anknytning till Lidköpings kommun och landskapet i och kring Vänern. Våra samlingar består idag av kulturhistoriska och arkeologiska föremål, fotografier, film och arkivalier. Museet tar inte emot gåvor direkt i vår reception.

Under tidigare generationer har insamlingen på museerna sett annorlunda ut, och man har ofta samlat in de föremål man kommit över, utan att det funnits särskild information knutet till sig. Detta har ibland medfört att vi saknat bakgrundshistorien till många föremål i samlingarna, vem som har ägt det eller i vilket sammanhang det har brukats, s.k. proveniens.
För att öka forskningsbarheten och det historiska värdet i samlingarna är vi idag måna om att det finns proveniens vid nyförvärv.

Har du ett föremål eller ett fotografi du tycker kan berika museets samlingar är du välkommen att fylla i formuläret nedan. Bifoga gärna en bild. Museet gör därefter en bedömning utifrån vår insamlingspolicy och återkopplar till dig. Läs mer om vår insamlingspolicy genom att klicka på knappen i spalten till höger.

Tack för att du vill bidra till vårt gemensamma kulturarv!

Vi har idag en restriktiv hållning till nya föremål men är tacksamma för de erbjudanden vi får.
Välkommen att höra av dig!

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa