Språkval inför åk 6 - moderna språk - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I årskurs 6-9 erbjuds du att läsa ett modernt språk. I Lidköpings kommun kan du önska att läsa franska, spanska eller tyska. Du kan också välja svenska, svenska som andraspråk eller engelska men dessa språk genererar inga betyg i moderna språk. Ett betyg i moderna språk ger en så kallad meritpoäng. När du ska söka till gymnasiet kommer dina betyg räknas om till siffror (ett meritvärde som är summan av dina betyg). Meritpoängen för moderna språk läggs till ditt meritvärde som då blir högre. Det här kan öka dina chanser att komma in på den gymnasieutbildning du vill gå. Betygen i moderna språk från gymnasieskolan är av samma anledning viktiga om du vill studera vidare på universitet eller högskola. För att tillgodogöra dig meritpoäng för högskole-/universitetsansökan måste du läsa modernt språk även på gymnasiet.

Valet av moderna språk i årskurs 6 är det valet som gäller fram till årskurs 9. Det är också det språket du kan läsa vidare på gymnasieskolan.

Eleven gör tre val, förstahandsval till tredjehandsval. Skolan försöker tillgodose elevens förstahandsval,  men det finns inga krav på kommunen att tillgodose ett förstahandsval om det är fullt i den aktuella språkgruppen, då får eleven andra- eller tredjehandsvalet. Senast vid höstterminens skolstart kommer du att få besked om vilket modernt språk du erbjudits.

Läs mer i Skolverkets broschyr

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa