Årsräkning/Sluträkning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidköping - Götene - Vara - Essunga - Grästorp - Skara - Karlsborg

Här kan du som är god man eller förvaltare redovisa din årsräkning eller sluträkning.
 
Årsräkning
Du som är god man eller förvaltare ska varje år före den 1 mars redovisa din förvaltning till överförmyndaren i form av en årsräkning. I den ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Till årsräkningen ska du även bifoga underlag (årsbesked, bankkontoutdrag, kvittenser med mera) som bekräftar det som står i årsräkningen.
 
Sluträkning
Sluträkning ska lämnas in när ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör. Den ska lämnas in till överförmyndaren inom en månad efter att uppdraget har avslutats. Till sluträkningen ska du skicka in underlag som bekräftar det du har skrivit i räkningen (görs genom att bifoga fil i e-tjänsten). 
Skillnaden mellan års- och sluträkning är att redovisningsperioden för en sluträkning börjar vid det senaste årsskiftet (eller från förordnandedagen) och slutar den dag som ditt förordnande som god man eller förvaltare upphörde.
 
Redogörelse
Du som är god man eller förvaltare ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) lämna in en redogörelse. I den beskriver du omfattningen av ditt uppdrag under det gångna året. Det är även här som du anger om du önskar arvode och rese-/milersättning. Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare (länk till e-tjänst)

Om du är förmyndare till ett omyndigt barn ska du istället använda blanketten Årsräkning omyndig.

Utbildning för ställföreträdare (länk till utbildningsfilm).

Bilagor
Du kan bifoga bilagor som du skannat in i PDF-format. Om du inte har möjlighet att skanna in dina bilagor kan du skickat dom till "Överförmyndare Västra Skaraborg, Lidköpings kommun, 531 88 Lidköping".

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa