Sekretessförbindelse förtroendevalda i välfärdsnämnden och/eller överförmyndarnämnden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här förbinder du dig till att inte föra sekretessuppgifter vidare i ditt uppdrag som förtroendevald i välfärdsnämnden och/eller överförmyndarnämnden.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa