Samtycke till åtgärd - ansökan

LÄS MER

Lidköping - Götene - Vara - Essunga - Grästorp - Skara - Karlsborg

I denna blankett kan du ansöka om Samtycke till åtgärd.

Situationer då du behöver överförmyndarens samtycke

  • Köpa eller sälja fastighet/bostadsrätt.
  • Vid vissa typer av placeringar av din huvudmans tillgångar, exempelvis köp av aktier eller kapitalförsäkringar.
  • När din huvudman är en av flera delägare i ett dödsbo och det blir bodelning och/eller arvskifte. Vid jäv behöver en tillfällig god man förordnas.
  • Utlåning av huvudmannens pengar eller om huvudmannen sätts i skuld.

 

  • Ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto. Du behöver inte samtycke för att föra över pengar mellan olika överförmyndarspärrade konton men om pengar ska tas ut eller överföras till ett konto som inte har spärr behövs samtycke. Du använder då istället e-tjänst/blankett Uttag från spärrat konto - ansökan

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommun@lidkoping.se
0510 - 77 00 00