Utlåtande till ansökan om färdtjänst

LÄS MER

Den som ansöker om färdtjänst kan i vissa fall behöva lämna ett utlåtande från läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan med specialistkompetens som styrker funktionsnedsättningen som gör att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Utlåtandet ska även styrka funktionsnedsättningens varaktighet.

Utlåtandet är den sökande själv är ansvarig för att skaffa. Be läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller annan med specialistkompetens fylla i denna E-tjänst vid besöket så skickas det direkt till handläggaren för färdtjänst.

Läs mer om hur Lidköpings kommun hanterar färdtjänst...

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa