Feriearbete - lönerapport

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fyll i datum, klockslag och hur många feriearbetstimmar det sammanlagt blir. Lunchrast räknas inte i feriearbetstiden. Du kan maximalt praktisera 90 timmar under tre veckors tid. Din handledare kommer att granska tidrapporten och kontrollera att antalet timmar stämmer och därefter signera rapporten som då skickas till löneenheten i Lidköpings kommun. Utbetalning sker två gånger i månaden under sommaren

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa