Reseersättning förtroendevalda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ersättning utbetalas den 27:e varje månad. Om ansökan lämnas in senast den 10:e betalas ersättningen normalt sett ut samma månad, annars kommer den nästkommande månad. Lämnar du in din ansökan senare än den 10:e kan vi inte garantera att ersättningen betalas ut innevarande månad.

Obs! Du kan inte ansöka om ersättning som avser sammanträden/förrättningar som ligger mer än 4 månader tillbaka i tiden från ansökningsdatum.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa