Uppdragsersättning till föreningslivet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppdragsersättning för studieförbund och föreningar
Bidrag kan sökas löpande dock senast 1 november 2024.
Ersättning kan lämnas för kultur & fritidsaktiviteter, exempelvis konserter, stadslopp mm.  
Vilka kan söka bidraget?

  • Ersättning kan sökas av föreningar och organisationer som finns registrerade i Lidköpings kommun.

  • För utbetalning av ersättning behövs F-skatt eller Bevis om skattebefrielse för föreningar (A-skatt)

Förutsättning för att söka uppdragsersättning

  • Aktiviteterna måste vara i centrum.
  • Gynna handel, caféer och restauranger.
  • Aktiviteten måste äga rum 2024

Kriterier för bedömning av bidragsansökan

  • I vilken utsträckning insatsen bidrar  till ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet
  • I vilken utsträckning insatsen är riktad till medborgare och besökare i Lidköpings kommun för att gynna handel, caféer och restauranger.
  • I vilken utsträckning insatsen bidrar till innovation och nytänkande

Bidragets storlek baseras på arrangemangets kostnader. Bidrag kan sökas löpande 
Maxbelopp: 50 000 kr
 

Senast tre månader efter genomfört evenemang önskar vi en beskrivning av arrangemangets genomförande med budgetutfall.
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa