Tillfälligt föreningsstöd med anledning av covid-19 - ansökan föreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sista ansökningsdag 15 maj

Det finns två olika typer av stöd man kan ansöka om:

  • Återstartsstöd 
  • Ekonomiskt stöd till följd av negativ påverkan

Kriterier för att söka bidragen:

Stödberättigande föreningar samt verksamheter som nämnden tidigare valt att prioritera.

Återstartsstöd
Exempel på vad bidrag kan betalas ut på:

  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar
  • Renoveringsbehov av föreningsägda lokaler eller anläggningar
  • Framåtblickande evenemang, projekt och aktiviteter
  • Interna utbildningsinsatser

Ekonomiskt stöd till följd av negativ påverkan
Stöd kan lämnas för:

  • Inställda tävlingar, cuper, läger, shower, matcher som skulle genererat en intäkt. 
  • Inställda föreningsarrangemang som skulle genererat en intäkt. 
  • Utebliven uthyrning av verksamhetslokaler för föreningsaktiviteter/föreningsarrangemang

Det ekonomiska stödet gäller för perioden 1 juni 2021 tom 31 december 2021.
OBS! Ersättning utgår inte för förlorade sponsorintäkter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa