Vård och omsorg föreningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökningstider

  • Sista ansökningsdag är 15 mars 
  • Ansökningar inkomna efter 15 mars  reducerar det ansökta bidraget med 20%.
  • Ansökningar som inkommer efter 15 april eller inte är kompletta fram till dess, behandlas INTE och föreningen erhåller inget bidrag.

För aktivitetsbidrag krävs att:

  • Aktiviteten är planerad av föreningens styrelse på föreningsmöte eller motsvarande.
  • Att minst 5 föreningsmedlemmar deltar (När aktiviteten genomförs i någon av Vård och omsorgs verksamheter görs undantag för regeln om att det måste vara fem personer eller omfatta 60 minuter)
  • Att aktiviteten omfattar minst 60 minuter (När aktiviteten genomförs i någon av Vård och omsorgs verksamheter görs undantag för regeln om att det måste vara fem personer eller omfatta 60 minuter.)
  • Att aktiviteten inte anordnas i inkomstbringande syfte.
  • Särskild av ordförande och kassör undertecknad aktivitetsdokumentation om sådan inte återfinns i verksamhetsberättelsen.
  • Specificera på sista sidan de aktiviteter som förekommit under verksamhetsåret och fyll i antal tillfällen. Exempel på aktiviteter är:
    Styrelse–, medlems-, och årsmöten samt övriga träffar, resor, utflykter, lägerverksamhet, sång och gymnastikverksamhet, träning i vattenbassäng, motionsdans, sällskapsspel och därmed jämförbara aktiviteter.
  • Vid varje aktivitetstillfälle kan du ansöka om ett föreningsbidrag på 107 kr

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa