Vård och omsorg föreningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökningstider

 • Sista ansökningsdag är 15 mars 2021.
 • Ansökningar inkomna efter 15 mars 2021 reducerar det ansökta bidraget med 20%.
 • Ansökningar som inkommer efter 15 april 2021 eller inte är kompletta fram till dess, behandlas INTE och föreningen erhåller inget bidrag.

För aktivitetsbidrag krävs att:

 • Aktiviteten är planerad av föreningens styrelse på föreningsmöte eller motsvarande.
 • Att minst 5 föreningsmedlemmar deltar (undantag, se nedan).
 • Att aktiviteten omfattar minst 60 minuter (undantag, se nedan).
 • Att aktiviteten inte anordnas i inkomstbringande syfte.
 • När aktiviteten genomförs i någon av Vård och omsorgs verksamheter görs undantag för regeln om att det måste vara fem personer eller omfatta 60 minuter.
 • Särskild av ordförande och kassör undertecknad aktivitetsdokumentation om sådan inte återfinns i verksamhetsberättelsen.
 • Specificera på sista sidan de aktiviteter som förekommit under verksamhetsåret och fyll i antal tillfällen. Exempel på aktiviteter är:
  Styrelse–, medlems-, och årsmöten samt övriga träffar, fester, resor, utflykter, lägerverksamhet, sång och gymnastikverksamhet, träning i vattenbassäng, motionsdans, sällskapsspel och därmed jämförbara aktiviteter.
 • Vid varje aktivitetstillfälle kan du ansöka om ett föreningsbidrag på 102 kr (gällerverksamhetsåret 2019).Summera efter varje aktivitet.Skriv den totala summan på nästa sida.
 • Glöm ej underskrift av ordförande eller kassör.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa