RVS Egensotning, upphörande - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidköping – Vara – Grästorp – Essunga

Den som har ett medgivande om att sota själv på egen fastighet eller ett medgivande om att låta annan sota på egen fastighet måste själv göra en anmälan i det fall egensotning inte längre kan utföras enligt de förutsättningar som har legat till grund för medgivandet. Anmälan om upphörande av egensotning innebär att kommunens upphandlade entreprenör tar över sotning av angivna eldstäder på aktuell fastighet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa