RVS Egensotning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidköping – Vara – Grästorp – Essunga

Enligt lagen om skydd mot olyckor kan en fastighetsägare, efter ansökan, få ett medgivande om att sota själv eller låta någon annan sota på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får bara ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Det förutsätts att fastighetsägare som ansöker om att sota själv på egen fastighet, där man är bosatt, har kunskap om eldstadens konstruktion och funktion samt har införskaffat lämplig utrustning för sotning. Vidare förutsätts att fastighetsägaren har tillräcklig fysisk förmåga för att utföra de arbetsmoment som krävs och att fastighetsägaren har ett eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger god brandsäkerhet.

Om en fastighetsägare ansöker om att låta någon annan sota på egen fastighet ska kompetenskraven på utföraren inte skilja sig från vad som gäller för de personer som utför sotning på kommunens uppdrag. Detta innebär att utföraren ska vara utbildad skorstensfejare.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa