RVS Övernattning, tillfällig - anmälan

LÄS MER

Lidköping – Vara – Grästorp – Essunga

Den som anordnar tillfällig övernattning i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kan anmäla detta till Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Syftet med denna anmälan är att vi ska vara informerade om att det vid anläggningen finns övernattande personer. I händelse av brand kan detta ha betydelse för utalarmering av räddningsstyrkor och för vårt agerande i samband med en eventuell räddningsinsats. Anmälan fråntar dock inte brandskyddsansvaret från den som upplåter eller använder en lokal för tillfällig övernattning.

För att vi internt ska kunna informera våra räddningsstyrkor behöver vi få anmälan om tillfällig övernattning senast fem dagar innan den äger rum.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa