RVS Explosiv vara, tillstånd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidköping – Vara – Grästorp – Essunga

Den som förvarar, hanterar, säljer eller överför explosiva varor ska ha tillstånd för detta. När er ansökan om tillstånd för explosiv vara kommer in till oss så börjar vi med att kontrollera om den är fullständig. Om ansökan bedöms som fullständig så kommer vi att skicka tillbaka ett mottagningsbevis. Saknas tillräckligt underlag för att vi ska kunna göra en prövning så kommer ni istället att få en begäran om komplettering. Tillståndsprövningen påbörjas först efter det att en fullständiga ansökan har kommit in till oss.

Vid prövningen av ansökan ska utsedda föreståndare för hanteringen godkännas. Det är därför viktigt att man i ansökan bifogar t.ex. utbildningsintyg eller sprängkort som styrker föreståndares kompetens. Vid prövning remitteras ansökan till Polismyndigheten för kontroll mot belastnings- eller misstankeregistret.

Tillståndet kommer i enlighet med lagen att begränsas till viss tid och innehålla de villkor som behövs för att hanteringen ska ske på ett säkert sätt. När ett tillstånd meddelas kan det vara förenat med ett beslut om att hanteringen inte får påbörjas innan de anordningar och anläggningar som ska användas för hanteringen har avsynats. Ett sådant beslut framgår av villkoren i tillståndsbeviset.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa