RVS Brandfarliga varor, föreståndare - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidköping – Vara – Grästorp – Essunga

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för hanteringen av brandfarlig vara. Föreståndaren ska se till att hanteringen sker enligt lagens aktsamhetskrav.

Uppgifter om utsedda föreståndare ska normalt anmälas till oss i samband med tillståndsansökan. Om man efter att ansökan har skickats in behöver komplettera med anmälan av föreståndare eller om föreståndare byts eller får ändrade kontaktuppgifter under tillståndstiden kan anmälan göras här.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa