LÄS MER

Villkor
Stipendiaten ska vara bosatt i, eller i sin verksamhet ha nära anknytning till kommunen.
Det finns fyra olika stipendium att söka:

1. Fritidsstipendium

Fritidsstipendiet utdelas till person, grupp av personer, förening och/eller organisationer som belöning för betydande insatser inom idrotts- och fritidsområdet.

2. Fritidsstipendium för unga

Fritidsstipendiet utdelas till person, grupp av personer, förening och/eller organisationer som belöning för betydande insatser inom idrotts- och fritidsområdet. Den som söker stipendiet skall vara mellan 13-25 år, eller som grupp, förening eller organisation som till största delen ägnar sig åt verksamhet med denna åldersgrupp, och vara verksam i kommunen. Det kan också ges för att stimulera fortsatt personlig utveckling inom idrotts- eller fritidsutövande.

3. Kulturstipendium

Kulturstipendiet syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen. Stipendium kan utgå till personer, grupper eller föreningar som utövar kulturell verksamhet inom konst, musik, litteratur, teater, dans, film, konsthantverk, foto med mera eller som på annat sätt främjar kulturell verksamhet i kommunen.

4. Kulturstipendium för unga
Kulturstipendiet för unga syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer mellan 13 och 25 år, eller som grupp, förening eller organisation till största delen ägna sig åt verksamhet med denna åldersgrupp, i kommunen. Stipendiet kan utgå till personer, grupper eller föreningar som utövar kulturell verksamhet inom konst, musik, litteratur, teater, dans, film, konsthantverk, foto med mera eller som på annat sätt främjar kulturell verksamhet i kommunen. Stipendiet kan också ges för att skapa förutsättningar för fortsatt personlig utveckling inom eget kulturellt utövande.


Ansökan sker skriftligt med motivering. Nominering kan göras av allmänhet eller egen ansökan kan lämnas in. Kultur- och fritidsnämnden eller tjänsteman kan nominera stipendiet till person, grupp eller förening som inte lämnat ansökan. Kultur- och fritidsnämnden beslutar och delar ut stipendierna.

Ansökan lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast 31 mars.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa