Kultur- och fritidsstipendium - ansökan

LÄS MER

Villkor
Stipendiaten ska vara bosatt i, eller i sin verksamhet ha nära anknytning till kommunen.
Det finns fyra olika stipendium att söka:

1. Fritidsstipendium
2. Fritidsstipendium för unga
3. Kulturstipendium
4. Kulturstipendium för unga


Ansökan lämnas via denna e-tjänst senast 1 april.

Vill du läsa mer om stipendierna:  Kultur- och fritidsstipendium - Lidköpings kommun (lidkoping.se)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa