Nybyggnadskarta - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nybyggnadskartan är ett hjälpmedel vid projektering. Den ska också utgöra grund för den situationsplan som erfordras för miljö- och byggnämndens granskning. Kartan ska bifogas i ansökan om bygglov.

Nybyggnadskartan utgör en samlad redovisning av:

  • förhållanden på marken såsom hus, vägar, markhöjder, kabelskåp och belysningsstolpar med mera
  • gränser för fastigheter, servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar med mera
  • byggnadsreglerande gränser och bestämmelser
  • gatu- eller väghöjder
  • anslutningspunkter för vatten och avlopp

Nybyggnadskartan behövs i regel för nybyggnation inom samlad bebyggelse.

Prissättning sker enligt gällande taxa .

Betalningen sker i e-tjänsten.  Handläggningstid och leverans 1-3 veckor.
Om ni har några frågor gällande nybyggnadskarta, vänligen kontakta Mät-Kart på e-post: kart@lidkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa