Eget omhändertagande av hushållsavfall - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidköping - Götene - Grästorp

Här anmäler du eget omhändertagande av hushållsavfall enligt lokala föreskrifter för renhållning.

Avgift (gäller för 2021)
Matavfall: 1015 Kronor (Gäller inte kompostering vid en- och tvåfamiljshus)
Övrigt: 2030 kronor

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa