Registrering av livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidköping - Götene - Grästorp

Här kan du registrera ny livsmedelsverksamhet.

Information om tidpunkt för start av verksamheten
Ni får starta verksamheten tidigast 10 arbetsdagar efter att en komplett anmälan har kommit in till miljöenheten/miljö- och byggnadsnämnden. Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen. De krav på utbildning och kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar.

På Livsmedelsverkets webbplats, www.slv.se finns information om vilka krav som ställs på lokaler och egenkontroll. Innan verksamheten öppnar ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav och system för egenkontroll och rutiner ska vara infört. I samband med första kontrolltillfället kommer vi att kontrollera att verksamheten följer lagstiftningen och har infört ett system för egenkontroll.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifterna om ditt företag manuellt.

Information om avgifter
• Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en engångsavgift för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning/ dricksvattenanläggning. Avgiften motsvarar en timmes handläggningstid.
• Miljö- och byggnadsnämnden tar även ut en årlig kontrollavgift från och med det år då verksamheten startar.
• Om vi hittar brister vid kontroll kommer vi att debitera nedlagd arbetstid.
Avgiftstaxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Eget dricksvatten på landet
Om ni ska starta en verksamhet på landet och tar ert dricksvatten från egen dricksvattenbrunn, behöver ni även registrera vattenbrunnen som en egen dricksvattenanläggning. Tar ni vatten från en förening eller får vatten via någon annan, behöver denna förening/person registrera sitt dricksvatten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa