Prövning i kurs för dig som är elev på De la Gardiegymnasiet

LÄS MER

E-tjänsten är för dig som är elev på De la Gardiegymnasiet och vill ansöka om prövning i kurs.

Övriga hänvisas till e-tjänsten "Prövning i kurs Vuxenutbildning - ansökan" (öppnas i samma fönster).

 

Information kring Prövning i kurs

Prövning innebär att dina kunskaper i en hel kurs bedöms och betygsätts utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven. Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg. Du som redan har kunskaper i ett ämne kan få betyg genom att göra prövning på hela kursen.

Hur görs prövningen 

Du arbetar helt självständigt med din kurs och har inte möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden. Prövningen gäller alltid hela kursen. Efter anmälan kontaktas du av skolan för att bli informerad om kursen och vilka moment som ingår i prövningen.

Tider för anmälan och prövning 

Prövningsanmälan för höstterminen:  från och med vecka 34 till och med vecka 38.
Prövningsperiod för höstterminen: från och med vecka 40 till och med skolavslutningen vid jullovet.
Prövningsanmälan för vårterminen:  från och med vecka 2 till och med vecka 6. 
Prövningsperiod för vårterminen: från och med vecka 9 till och med vecka 21.
 

Ditt betyg från prövningen och antagningsreglerna till högskolan 

Det finns antagningsregler för alla utbildningsformer, till exempel för högskolan/universitet och yrkeshögskola. Innan du anmäler dig till en prövning bör du ta reda  på om du kan använda ditt betyg från prövningen på det sätt som du har tänkt dig.  För att få information om antagningsregler kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare. 

www.antagning.se hittar du information om de antagningsregler som gäller för högskoleutbildningar. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Elev på De la Gardiegymnasiet

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system till exempel Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa