Prövning i kurs Vuxenutbildning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information kring Prövning i kurs

Prövning innebär att dina kunskaper i en hel kurs bedöms och betygsätts utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven. Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg. Du som redan har kunskaper i ett ämne kan få betyg genom att göra prövning på hela kursen. Prövning kan ske även om du tidigare fått  betyg i samma kurs. 

Vem kan göra en betygsprövning

Du kan göra en betygsprövning som vuxen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Betygsprövning för SFI från den 1 juli det år du fyller 16 år. Om du har avslutat gymnasieskolan med ett examensbevis eller ett studiebevis kan du göra en prövning oavsett hur gammal du är.  I en prövning bedöms och betygssätts dina kunskaper en hel kurs utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplaner/kursplaner. Du kan pröva i en kurs på grundläggande eller gymnasial nivå samt i svenska för invandrare (SFi). Prövningen görs vid ett eller, i några ämnen, flera tillfällen.  

Hur görs prövningen 

Du arbetar helt självständigt med din kurs och har inte möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden. Prövningen gäller alltid hela kursen. Efter anmälan kontaktas du av skolan för att bli informerad om kursen och vilka moment som ingår i prövningen. 

Vad kostar det att göra en prövning?

Prövningen är avgiftsfri för dig som har betyg F/IG i kursen. Tidigare betyg (F/IG) ska alltid bifogas anmälan för att prövningen ska vara avgiftsfri. Prövningen är även avgiftsfri för elev inom vuxenutbildning som gör prövningen inom ramen för en kurs. Alla andra betalar 500 kronor för prövningen. Betalning sker i Campus Västra Skaraborg reception innan prövningstillfället. 

Ditt betyg från prövningen och antagningsreglerna till högskolan 

Det finns antagningsregler för alla utbildningsformer, till exempel för högskolan/universitet och yrkeshögskola. Innan du anmäler dig till en prövning bör du ta reda  på om du kan använda ditt betyg från prövningen på det sätt som du har tänkt dig.  För att få information om antagningsregler kan du kontakta en studie-yrkesvägledare. 

www.antagning.se hittar du information om de antagningsregler som gäller för högskoleutbildningar. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Över 20 år (SFI 16 år)
  • Avgift 500 kr (OBS! ingen betalning i e-tjänsten)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa