Vatten-Avlopp och Renhållning - flyttanmälan

LÄS MER

Som abonnent hos Lidköping Vatten-Avlopp omfattas du av ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns vatten- och avloppsanläggning) och gällande VA-taxa.

För all avfallshantering gäller Miljöbalken, Renhållningsordning samt Avfallsplan och gällande Renhållnings-taxa för Lidköpings kommun.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommun@lidkoping.se
0510 - 77 00 00