Bidrag för viss aktivitet - ansökan

LÄS MER

Bidrag för viss aktivitet eller förlustgaranti kan sökas av förening eller organisation för offentliga aktiviteter och arrangemang.

Regler

  • Bidraget följer Kultur & Fritids allmänna regler för föreningsstöd.
  • Bidrag kan utgå till aktivitet som kultur- och fritidsnämnden finner angeläget att stödja i varje enskilt fall.
  • Privatpersoner eller näringsidkande verksamhet kan inte få bidrag.
  • Förlustgaranti kan beviljas då arrangemanget finansieras av intäkter. Om arrangemangets förlust inte uppgår till beviljat belopp, utbetalas endast      belopp som motsvarar faktisk förlust.
  • För utbetalning av förlustgarantin ska en kostnadsredovisning sändas till Kultur & Fritid senast två månader efter arrangemangets genomförande.
  • Aktiviteten ska vara öppen för allmänheten.

Ansökan

  • Ansökan under 25 000 kronor – senast en månad innan evenemangets genomförande.
  • Ansökan över 25 000 kronor – senast tre månader innan evenemangets genomförande.
  • Bidrag kan sökas löpande under året.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten