Ledighet grundskola/grundsärskola - ansökan

LÄS MER

För att nå utbildningens mål är elevens närvaro av yttersta vikt. Vi uppmanar därför till att ledighet förläggs till läsårets lovdagar. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter maximalt 10 dagar på ett läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.(Skollagen 7 kap 18§)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten