Färdtjänst - Riksfärdtjänst - ansökan

LÄS MER

En kommun ska på de villkor som anges i lagen om riksfärdtjänst (1977:735) lämna ersättning för reskostnader till personer som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Riksfärdtjänst får inte användas för resor som staten, kommunen eller landstinget, enligt annan lag eller förordning, är skyldig att ordna eller betala. Det gäller t.ex. sjukresor och resor i tjänsten eller arbetslivsinriktad rehabilitering med mera. Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) som motsvarar normala reskostnader med allmänna  kommunikationer.

Läs mer om hur Lidköpings kommun hanterar riksfärdtjänst...

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommun@lidkoping.se
0510 - 77 00 00