Log in with Foreign eID (eIDAS)

Please contact Lidköpings kommun support for assistance. Call 0510-77 00 00 or e-mail to kommun@lidkoping.se.

 

Logga in som medborgare med e-legitimation

Använd din personliga e-legitimation för att logga in i e-tjänster och följa ärenden via Mina sidor.  E-legitimation, t ex BankID eller Mobilt BankID, används för att kommunen ska vara säker på vem det är som använt e-tjänsten samt att rätt person får tillgång till rätt ärenden via Mina sidor. Din e-legitimation använder du även vid kontakt med andra myndigheter, såsom Skatteverket och Försäkringskassan.

 

Logga in som anställd

Logga in som anställd i Lidköpings kommun.